ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 29.04.2018

PÕLTSAMAA JAHISELTS                                 

80109981

Põltsamaa linn, Jõgevamaa

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

29. märts 2018. a.

Algus kell 18.00

Põltsamaa vald, Pajusi kultuurimaja

Osalejaid: 139 liiget, neist 32 volitustega

Päevakord:

1. Koosoleku päevakorra kinnitamine

2. Loomade loendusest, Priit Vahtramäe, Viljandimaa Jahimeeste Liidu juhatuse esimees

3. 2017. aasta  majandusaasta aruande kuulamine

4. Revisjonikomisjoni aruanne ja selle kinnitamine.

5. 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.

6. 2019. aasta liikmemaksude suuruste arutamine ja kinnitamine.

7. Tegevusaasta aruanne.

8. 2018. aasta eelarve kinnitamine.

9. Juhatuses toimunud muudatuste tegemine ja kinnitamine.

10. EJS volinike valimine.

11. MTÜ Põltsamaa JS Põhikirjas muudatuse tegemine ja kinnitamine.

12. Jooksvad küsimused.

 Alustati päevakorraga:

1. Koosoleku päevakorra kinnitamine

 1.1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.

     Saalist tehti ettepaneku, et koosolekut juhatab:

  1. Aiga Jürjens-taandas
  2. Toivo Kroon

Hääletati:

Koosoleku juhatajaks- Toivo Kroon

     Peeter Aruoja tegi ettepaneku protokollijaks Terje  Kiipus.

     Hääletati: kõik poolt

  1.2.Häältelugemiskomisjoni valiti: Priit Aru, Veiko Mikk,Rando Omler

   Hääletati: kõik poolt.   

   1.3.Toivo Kroon tegi ettepaneku võtta antud päevakord tänase üldkoosoleku

     läbiviimisel aluseks  muutusteta, esitatud kujul.

     Kinnitati.

2. Loomade loendusest, Priit Vahtramäe, Viljandimaa Jahimeeste Liidu juhatuse

    esimees.

     Kuulati ja võeti teadmiseks.

3. 2017.a. eelarve ja majandusaasta aruande kuulamine – Peeter Aruoja, Terje Kiipus

     (Lisa nr.1 ja 2)

     Kuulati ja arutati.

4. Revisjoni komisjoni seisukoha ärakuulamine ja akti kinnitamine. M. Metsma

    (Lisa nr.3)

    Hääletati: kõik poolt.

    Otsus:

    Kinnitati aruanne.

5. 2017.a. eelarve ja majandusaasta aruande kinnitamine. – Peeter Aruoja, Terje Kiipus

     (Lisa nr.1 ja 2)

     Hääletati: vastu 1, erapooletuid 2 ülejäänud 136 liiget poolt..

     Otsus: Aastaaruanne kinnitati.

6. 2019.a. liikmemaksu suuruse arutamine ja kinnitamine.

    Jahtkondades oli juba arutatud ja otsustati jätta liikmemaksu suuruseks 50€,

    üle 70 aastastele 25€ ja alates 80. eluaastast tasuta.

    Hääletati- kõik poolt

    Kinnitati: liikmemaksu suurus 2019.a. 50€ ja üle 70 aastastele 25€ ja alates 80. eluaastast tasuta.

7. Tegevusaasta aruanne. – Peeter Aruoja.

     Kuulati ettekandja poolt esitatud  2017.a. tegevusaruanne.

     OTSUS:

     Kiideti heaks.

8. 2018.a.eelarve kinnitamine.

    (Lisa nr.4)

    Arutati:

    Toivo Tõnson tegi ettepaneku lahti kirjutada punkt 2-reservfondi suurus 1440.

    Leo Tõnson tegi ettepaneku,et jahimajal on vajaehitada uued tuulekastid, rennid ja WC

    soojustada.

     Arutati:

     Hääletati:kõik poolt

     OTSUS:

     Eelarve kinnitati.

9. Juhatuses toimunud muudatuste tegemine ja kinnitamine.

 9.1.Juhatuse liikmete tagasikutsumine.

 Kutsuda tagasi  juhatuse liikmed: Margo Miljand, Lembit Mölder ja Taavi Kolbin.

Poolt 139 liiget.

9.2. Uute juhatuse liikmeteks nimetamine ja kinnitamine.

Toivo Tõnson

Jaan Rootslane

Guannar Laks

Hääletati: kõik poolt.

Otsus: kinnitati uued juhatuse liikmed.

9.3.Juhatuse teise aseesimehe valimine.

Juhatuse teine aseesimes Margo Miljand lahkus avalduse alusel ja vaja on uut aseesimeest.

Aigar Jürjens tegi ettepaneku valida teiseks aseesimeheks Toivo Tõnson.

Hääletati – kõik poolt.

OTSUS:

Aseesimeheks kinnitati: Toivo Tõnson 

 10.   EJS volinike valimine.

 Arutleti ja A. Jürjens tegi ettepaneku valida volinikeks:

 Peeter Aruoja, Leo Tõnson ja Toivo Tõnson.

 Hääletati: kõik poolt.

 OTSUS:

 EJS –i volinikeks kinnitati:  Peeter Aruoja, Leo Tõnson ja Toivo Tõnson.

11. MTÜ Põltsamaa JS Põhikirjas muudatuse tegemine ja kinnitamine.

Peeter Aruoja tegi ettepaneku muuta Põltsamaa Jahiseltsi põhikirja selliselt,et oleks selgelt kirjas,et Põltsamaa Jahiselts tagab kahjude kompenseerimiseks vajaliku fondi.

Arutleti, kuidas sõnastada.

OTSUS:

 Lisada Põltsamaa Jahiseltsi põhikirja punkt järgmises sõnastuses: 3 peatükki, kuhu lisada 3.1.7. Reservide suurendamine aastas1440€ (summa suurus kinnitatud Põltsamaa Jahiseltsi üldkoosolekul 14.06.2013.a.) vajalikud uluki kahjud katta kogunenud reservidest.

12. Jooksvad küsimused.

    P. Aruoja – külalisjahimehed – kas päeva pilet tasuline?

    A. Jürjens – tasuta endiselt. M. Ulp – päevapilet 50€.

    Hääletati: tasuta – poolt 123 ja päevapilet tasuline poolt – 16

    Otsus:

    Külalisele päevapilet tasuta, aga endiselt tuleb võtta valge kaart ja see registreerida

    jahiseltsis.

     P. Aruoja – tegi ettepaneku, et kui on jahimehi jahtkonnas alates 14 siis tuleks küttida 2

     looma jahiseltsile ja kui on üle 30 jahimehe 3 põtra jahiseltsile.

     A.Jürjens – väitis,et ei teata veel isegi limiite ja juhatus peaks ikka ise otsustama…

     P. Aruoja – metskitse limiitide täitmine jahtkondade esimeeste vastutuse alla, kuna load antakse kogu hooajaks.

     Metskitsede küttimine jahiselsile – selle otsustab juhatus.

     Peeter Aruoja – kinnitati uued jahimehed: Jaanus Hordo, Lauri Hordo, Ülev Tõnissalu,          Karla Kasar – Saduküla, Andrus Pensa – Esku   

     Jahipasunate ansamblile eraldada vajadusel kuni 1000€.

   P. Aruoja tegi ettepneku: Udo Vellend, kes on loonud Põltsamaa Jahiseltsi, nimetada Põltsamaa Jahiseltsi auliikmeks  ja esitada EJS teenetemärgi Ilves  nominendiks.

  1. Jürjens tegi ettepneku: Erich Valksaar  nimetada Põltsamaa Jahiseltsi auliikmeks ja esitada EJS  teenetemärgi Ilves nominendiks.

   Hääletati: kõik poolt

   Otsus:

   Udo Vellend ja Erich Valksaar  nimetada auliikmeks, vabastada  liikmemaksust ja esitada

  EJS teenetemärgi Ilves nominendiks.

   Jaan Soone esitas küsimuse Olerex-i sooduskaardi kohta.  

   Arutati.

   Juhatuse esimehel uurida, kas on olemas lisasooduskaart jahimeestele Olerex-is.

     Sellega oli koosoleku  päevakord ammendatud  ja koosolek lõppes kell 21.35

Koosoleku juhataja Toivo Kroon                   Koosoleku protokollija Terje Kiipus

                                    /digitaalallkiri/                                                 /digitaalallkiri/