Läti-Tõnise ulukite esmakäitluskoha ehitamine

Põltsamaa jahiselts esitas taotluse PRIA-sse ulukite esmakäitluskoha ehitamiseks. Taotlus rahuldati ning jahiselts on asunud tegevusi ellu viima.

Projekti nimetus: “Ehitise ehitamine: Läti-Tõnise ulukite esmakäitluskoha ehitamine”

Tegevuse eesmärk: Rajatud on kütitud ulukite käitlemiseks kogu Põltsamaa jahipiirkonna kasutajatele nõuetekohane esmakäitluskoht, milles on tagatud normidele vastava puhta joogivee olemasolu, tekkiva reovee kogumine ja äravedu, vajalik siseruumide valgustus ja sisekliima ning tagatud ulukite rippes nahastamise ja säilitamise võimalus ning ruumides on tagatud bioohutus. Projekti tulemusena saavad kõik Põltsamaa JS 176 liiget kohandatud/ehitatud ruume kasutada ulukite esmakäitlemiseks, milleks neil siiani on võimalus puudunud. Põltsamaa jahiseltsil on kirjalik koostööleping kõigi jahtkondade vahel sama käitlemiskoha kasutamiseks Põltsamaa jahipiirkonnas esmatootjana või kütitud uluki rümba ja rümba raietükkide väikeses koguses käitlejana 10 aastaks, mida tõendab notariaalne hoonestusõiguse leping.

Põltsamaa jahiselts esitas taotluse PRIA-sse ulukite esmakäitluskoha ehitamiseks. Taotlus rahuldati ning jahiselts on asunud tegevusi ellu viima.

Projekti nimetus: “Ehitise ehitamine: Läti-Tõnise ulukite esmakäitluskoha ehitamine”

Tegevuse eesmärk: Rajatud on kütitud ulukite käitlemiseks kogu Põltsamaa jahipiirkonna kasutajatele nõuetekohane esmakäitluskoht, milles on tagatud normidele vastava puhta joogivee olemasolu, tekkiva reovee kogumine ja äravedu, vajalik siseruumide valgustus ja sisekliima ning tagatud ulukite rippes nahastamise ja säilitamise võimalus ning ruumides on tagatud bioohutus. Projekti tulemusena saavad kõik Põltsamaa JS 176 liiget kohandatud/ehitatud ruume kasutada ulukite esmakäitlemiseks, milleks neil siiani on võimalus puudunud. Põltsamaa jahiseltsil on kirjalik koostööleping kõigi jahtkondade vahel sama käitlemiskoha kasutamiseks Põltsamaa jahipiirkonnas esmatootjana või kütitud uluki rümba ja rümba raietükkide väikeses koguses käitlejana 10 aastaks, mida tõendab notariaalne hoonestusõiguse leping.