Põltsamaa jahiseltsis toimusid muudatused

Põltsamaa jahiseltsi logo

Põltsamaa jahiseltsis toimusid muudatused

Põltsamaa jahiseltsis on 183 jahimeest, kes kuulusid 8 jahtkonda.

Põltsamaa jahiseltsi juhatus otsustas, et alates 01.03.2023 ehk siis uue jahiaasta algusest on jahiseltsi hallatavatel jahimaadel neli jahtkonda. Need on Põltsamaa I , mis tekkis mõned aastad  tagasi Põltsamaa I ja Pajusi jahtkonna ühinemisel, nüüd siis uute nimedega Kuningamäe, mis tekkis Felixi, Esku ja Adavere jahtkondade ühinemisel, Kütimäe, mis tekkis Põltsamaa II ja Kalana ühinemisel ning Lustivere, mis tekkis Lustivere ja Saduküla ühinemisel. Tõsi on ,et Lustivere nimi ei ole veel ühinejate poolt kinnitatud, kuid jätkame selliselt kuni uue nime kinnitamiseni.

Uute jahtkondade iseloomustamiseks  toome välja nendes olevate jahimeeste arvu ja kasutada oleva jahimaa pindala:

Põltsamaa I on jahimehi 50 ja jahimaid 17753 ha

Kütimäe jahtkonnas on 35 jahimeest ja kasutada 9444 ha

Kuningamäe jahtkonnas on 57 jahimeest ja kasutada on 15520 ha

Lustivere jahtkonnas on 41 jahimeest ja kasutada on 10846 ha

 

Head uue jahiaasta algust!

 

Toivo