Põltsamaa Jahiseltsi liikmete korraline üldkoosolek

Põltsamaa jahiseltsi logo

Põltsamaa Jahiseltsi  liikmete korraline üldkoosolek toimub

14.aprillil 2023. a. Põltsamaal Lossi väravahoones algusega kell 18.00

Päevakava:

 • Egle Oja : Lossi arenduse tutvustus
 • KKA esindajad: teemaks pliihaavlite keelustamine, LKA kaitsekorralduskavad, ohutus relvaga, summutid, ööseadmed jne
 • Rotax- i esindaja tutvustab lemmikloomatoitusid, soodsalt müük kohapeal

 

Üldkoosoleku päevakord:

 1. Revisjonikomisjoni revideerimisaruande ärakuulamine.
 2. a. tegevusaruande ja majandusaasta aruande kinnitamine.
 3. a. liikmemaksu suuruse ning maksmise tähtaja ja sisseastumismaksu kinnitamine.
 4. Liikmemaksu tasumisel soodustuste kehtestamine
 5. a. eelarve kinnitamine
 6. EJS volinike koosolekule volinike valimine
 7. Jahiseltsi põhikirja muutmine
 8. Jahiseltsi kodukorra muutmine
 9. Juhatuse liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete kinnitamine
 10. Kohalalgatatud küsimused

 

Põltsamaa jahiseltsi juhatus